ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Υπηρεσίες GDPR

Οι υπηρεσιεσ μασ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΜΑΣΤΕ

Υπηρεσίες Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - GDPR

Η Emera V παρέχει υπηρεσίες Προστασίας και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου οι εταιρίες και οι οργανισμοί να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους προς τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR 679/2016, και τον εθνικό νόμο ενσωμάτωσης ν. 4624/2019

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου

Η Emera V παρέχει υπηρεσίες Προστασίας και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου οι εταιρίες και οι οργανισμοί να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους προς τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR 679/2016, και τον εθνικό νόμο ενσωμάτωσης ν. 4624/2019

Τομείς Δραστηριότητας

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Βασικες Επαγγελματικες μας Αξιες

Καταβάλουμε καθημερινή προσπάθεια ώστε οι υπηρεσίες μας να χαρακτηρίζονται από επαγγελματική επιμέλεια, ρεαλιστική προσέγγιση, αμεσότητα ανταπόκρισης και εύλογο κόστος υλοποίησης.

Σχετικά με εμάς

Η Emera V εξειδικεύεται στην παροχή διοικητικών υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη της σωστής λειτουργίας των τμημάτων ενός οργανισμού.

Γιατί να μας προτιμήσετε

Σκοπός της Emera V είναι η παροχή υπηρεσιών, μεθόδων και πρακτικών που διασφαλίζουν την ποιότητα των διοικητικών υπηρεσιών ενός οργανισμού.

Τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα προκύπτουν μέσα από την οργάνωση της παραγωγική μας διαδικασίας, την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης του προσωπικού μας καθώς και τη συστηματική μεθοδολογία την οποία εφαρμόζουμε.

Τηλ. Κέντρο

Διεύθυνση

Φορολογική Έδρα:
Περσεφόνης 9, Άνοιξη Τ.Κ 14569, Αττική

Διεύθυνση Λειτουργίας:
Φωκά Σπ. 20, Αγ. Ανάργυροι Τ.Κ. 13562, Αττική