Οι υπηρεσιεσ μασ

ΥπηρεσΙες ΕσωτερικοΥ ΕλΕγχου

W

Ποιους αφορά

Όλους τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β΄ βαθμού (Δήμους και Περιφέρειες).

Ομάδα

Η ομάδα Πιστοποιημένων Εσωτερικών Ελεγκτών και Νομικών Συμβούλων της EmeraV υποστηρίζει τη σύσταση και λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου με μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα.

Σε στενή συνεργασία με το φορέα:

  • Προσδιορίζει το ελεγκτικό σύμπαν (Διευθύνσεις, Υπηρεσίες, Τμήματα ενδιαφέροντος)
  • Συντάσσει Μητρώο διαδικασιών μείζονος δημοσιονομικού ενδιαφέροντος
  • Κατηγοριοποιεί και αξιολογεί τους κινδύνους
  • Καταρτίζει το ετήσιο πλάνο ελέγχου
  • Προγραμματίζει και Διενεργεί τους ελέγχους
  • Συντάσσει τις εκθέσεις ελέγχου
  • Σε συνεργασία με τις ελεγχόμενες διευθύνσεις οριστικοποιεί τις Εκθέσεις Ελέγχου
  • Παρακολουθεί την υλοποίηση Βελτιωτικών Ενεργειών (follow up)

Aποστολη μας

Η αποστολή του Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, είναι “Να ενισχύει και να προστατεύει την αξία του οργανισμού, παρέχοντας αντικειμενική και βάσει κινδύνων διαβεβαίωση, συμβουλές και πληροφόρηση’’.

Τομείς Δραστηριότητας

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α' ΒΑΘΜΟΥ

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Α' ΒΑΘΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΔΗΜΟΙ

Εμπειρία

Είμαστε από του πρωτοπόρους στην παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου σε ΟΤΑ, με έναρξη συμβάσεων σχεδόν συγχρόνως με την εφαρμογή του Ν4795 το 2021.

Η έγκαιρη και διαφανής λογοδοσία του Φορέα προς τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες αποτελεί μια σημαντικότατη προτεραιότητα της υπηρεσίας μας. Εντούτοις στο κέντρο των υπηρεσιών μας βρίσκεται πάντοτε, η παροχή εμπειρικών συμβουλών τόσο για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Φορέα όσο και για τη παραγωγικότερη και ποιοτικότερη καθημερινότητα των εργαζομένων και των πολιτών.
Η ομάδα απαρτίζεται από πιστοποιημένους Εσωτερικούς Ελεγκτές, κατόχους διεθνώς αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων, μέλη του Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με πολυετή εμπειρία σε Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου μεγάλων χρηματοπιστωτικών Ομίλων.

Στο πελατολόγιο μας βρίσκονται Δήμοι με διαφορετικά οργανωτικά χαρακτηριστικά τόσο στην Αττική όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι υπηρεσίες μας παρέχονται είτε ως σύμβουλοι υποστήριξης προς τους υπηρεσιακούς Εσωτερικούς Ελεγκτές είτε στελεχώνοντας και λειτουργώντας εξ’ ολοκλήρου τις Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου.

Τηλ. Κέντρο

Διεύθυνση

Φορολογική Έδρα:
Περσεφόνης 9, Άνοιξη Τ.Κ 14569, Αττική

Διεύθυνση Λειτουργίας:
Φωκά Σπ. 20, Αγ. Ανάργυροι Τ.Κ. 13562, Αττική