ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου 

Η Emera V παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου για την οργάνωση και λειτουργία Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατά τις προβλέψεις του Ν.4795/2021.

Πιστοποιημένοι Εσωτερικοί Ελεγκτές, σε εφαρμογή των διεθνών ελεγκτικών προτύπων εξασφαλίζουν σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση που ως στόχο έχει την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης του πολίτη.

GDPR-Υπηρεσίες Υπεύθυνου

Η Emera V παρέχει υπηρεσίες Προστασίας και Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου οι εταιρίες και οι οργανισμοί να εκπληρώσουν την υποχρέωση τους προς τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR 679/2016, και τον εθνικό νόμο ενσωμάτωσης ν. 4624/2019

Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το αναγκαίο φάσμα υποχρεώσεων και είναι προσαρμοσμένες στο μέγεθος και τις δυνατότητες κάθε επιχείρησης ή οργανισμού.

Τηλ. Κέντρο

Διεύθυνση

Φορολογική Έδρα:
Περσεφόνης 9, Άνοιξη Τ.Κ 14569, Αττική

Διεύθυνση Λειτουργίας:
Φωκά Σπ. 20, Αγ. Ανάργυροι Τ.Κ. 13562, Αττική